Bestuur & Politiek

Openbare Ruimte

Gemeentehuis Oudergem
Emile Idiersstraat 12
5de Verdieping

Openingsuren

Contact

 

Gasreuk

Sibelga

0800/19.400.

Stroompannes en defecten openbare verlichting

Sibelga

02/274.40.66. - epov@sibelga.be - FixMyStreet

Telefoon

Proximus

0800/33.800.

Water

Hydrobru

02/739.52.25.*

Teledistributie

Voo

078/50.50.50

Rioleringsproblemen

Vivaqua

02/739.54.39.

Gewestwegen

Brussel Mobiliteit

0800/94.001


* Water - Hydrobru : buiten de diensturen, is de wachtdienst bereikbaar voor alle dringende technische problemen 7d/7 en 24u/24 : 02/739.52.11.

Onderhoud van privaat riolering en de aansluitingen daarop komt ten laste van de eigenaar-buurtbewoner, ook al bevindt het riool zich onder de rijweg; ontstopping dient uitgevoerd te worden door een privaatbedrijf en ten laste van de buurtbewoner.

Paal: 75 EUR per bolder, installatie inbegrepen.

Fix-My-Street

Wat is FixMyStreet , wat zijn de doelstellingen?


Het gaat om:

  • een platform dat ter beschikking staat van de burger en de administratie om problemen aan de openbare weg via internet of mobiel te signaleren
  • een hulpmiddel om mankementen te lokaliseren en te beschrijven
  • een instrument dat de burger en de administratie op de hoogte houdt van elke genomen stap om het probleem op te lossen

Dringende gevallen

Buiten gewone kantooruren kan elk gevaar worden doorgegeven aan de van wacht zijnde politiedienst, bereikbaar de hele dag op 02/563.98.47 of op 02/563.98.48.