Leven in Oudergem

Oudergem 21 in 2018 - workshops en websurvey 'Under 26'

In september 2016 lanceerde Oudergem zijn project 'Oudergem 21', een uniek concept rond participatieve democratie dat voor het allereerst workshops combineerde met onlineparticipatie. Het doel van dit initiatief? De Oudergemnaars betrekken bij de opmaak van de plaatselijke Agenda 21, het actieplan om Oudergem duurzamer te maken.

In 2016 werd er eerst een stand van zaken opgemaakt, in 2017 volgden dan een reeks burgerworkshops om de voornaamste uitdagingen te bepalen en samen de visie en de doelstellingen van Oudergem 21 uit te werken ( resultaten hieronder) .

En in 2018 schrijven we een nieuw hoofdstuk in dit mooie avontuur! In de lente werden drie extra participatieve workshops georganiseerd, met de bedoeling om het werk dat vorig jaar werd aangevat, te vervolgen en te voltooien: de op te zetten projecten afronden en naar prioriteit ordenen, samen een analysechecklist rond duurzaamheid opstellen en een actieplan opstellen in de vorm van projectfiches. Dat participatieve proces mondde uit in 37 duurzame burgerprojecten, waarvan er 8 als prioritair werden bestempeld. Het werk van die 3 workshops wordt hieronder samengevat.

Naast die workshops was er ook een onlinebevraging genaamd 'Under 26', met als doel om te bepalen wat Oudergemse jongeren van 15 tot 26 jaar beroert op het vlak van duurzame ontwikkeling. De enquête klokte af op een 300-tal respondenten. De resultaten zijn hieronder te vinden.

BEKIJK DE DOCUMENTEN