Overeenkomst betreffende de invoering van een autodelensysteem in de gemeente Oudergem - Verwijdering van een station

DE RAAD,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 117
Overwegende dat het autodelenconcept complementair is aan het openbaar vervoer en bijdraagt aan het vervullen van de voornaamste transportbehoeften van de inwoners;
Overwegende dat dit systeem de gebruiker de mogelijkheid biedt om de doeltreffendheid van de verschillende transportmiddelen waarover hij voor elk traject beschikt te vergelijken en zo bijdraagt aan een verstandig gebruik van de auto;
Overwegende dat het autodelenconcept de gezinnen die dat wensen de mogelijkheid biedt om af te zien van een eerste of tweede wagen die ze weinig gebruiken om zo de parkeerdruk voor de buurtbewoners te verminderen;
Overwegende dat in het Brussels Gewest de onderneming Cambio-Optimobil, waarvan de MIVB en Taxistop aandeelhouder zijn, de steun geniet van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de partnergemeenten;
Gelet op de op 24.09.2015 door de gemeenteraad goedgekeurde Overeenkomst betreffende de ontwikkeling van de carsharingdienst in overeenstemming met de doelstellingen van het mobiliteitsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Gezien de bijlage bij de op 23.04.2019 goedgekeurde Cambio-overeenkomst (#002/23.04.2019/B/0051#) betreffende de overname van de stationslocaties van de vennootschap Ubeeqo SPRL door de vennootschap Optimobil SA (Cambio)
Ervan uitgaande dat er al een autodeelstation is op de Mimosalaan en dat een station op de Gabriel Emile Lebonlaan dus niet meer nodig is;
BESLUIT
om de verwijdering van het Cambio-station op nummer 49 avenue Gabriel Emile Lebon goed te keuren.