Overeenkomst tot aanstelling van een veiligheidscoördinator - Ontwerp en verwezenlijking voor de uitrusting voor de heropbouw van het Pavillon Collin

DE RAAD,
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet ;
Gelet op de beslissing van het Schepencollege van 7 juin 2020, dat heeft besloten een studie- en architectuurcontract te sluiten voor de reconstructie van het Pavillon Collin, gelegen in Jean-François Leemanslaan 58, 1160 Oudergem;
Gelet op de wet van 4 augustus 1996 en het koninklijke besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en de aanstelling van een veiligheidscoördinator voor de follow-up en uitvoering voor de uitrusting ;
Gelet op de hiertoe bestemde overeenkomst ;
BESLIT
Akkoord te gaan met de overeenkomst tot aanstelling van een veiligheidscoördinator ontwerp (projectfase en uitvoering) en verwezenlijking tussen de Gemeente en de Heer Didier SCHOTTE voor de follow up van werken van reconstructie of Collin gelegen Jean François Leemanslaan 58 in 1160 Oudergem.