Overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Oudergem betreffende de School Opknoping Apparaat (S.O.A.)

DE RAAD,
Gelet op de artikelen 117 en volgende van de nieuwe gemeentewet ;
BESLIST
  1. om de overeenkomst betreffende de School Opknoping Apparaat (S.O.A.) goed te keuren
  2. Belast de verantwoordelijk van de dienst Onderwijs en de verantwoordelijk van de dienst Preventie met het medewerken om de overeenkomst in treed te nemen;
  3. Belast de Gemeentesecretaris en de d.d. Burgemeester met de uitvoering van de beslissing.