Persoonsgegevens : het document "interne organisatie van de informatieveiligheid” te valideren

DE RAAD,

Gelet op de VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG,

Gelet op de 30 juli 2018 — Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens,

Overwegende wat volgt:

In het document "interne organisatie van de informatieveiligheid" worden de rollen en platforms gedefinieerd die zijn ingesteld als onderdelen van het informatie beveiliging en- beheersysteem (ISMS) en gegevensbescherming.

BESLIST

het document "interne organisatie van de informatieveiligheid” te valideren.