Bestuur & Politiek

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 13.12.2018 - Goedkeuring

Het proces-verbaal van deze zitting wordt goedgekeurd.

 

 

De heer Jeremy Van Gorp (MR-OpenVLD) geeft toelichting bij de reden waarom hij zich onthoudt bij de stemming:

Ik wens me te onthouden bij de stemming betreffende de goedkeuring van de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 13.12.2018, daar de notulen de inhoud van de tijdens de vergadering gevoerde debatten niet weergeven.