Raad voor Sociale Aktie en Solidariteit – Dienstjaar 2020 - Rekening

De Raad
Gezien de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, artikel 3 ;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 117 ;
Overwegende dat de Raad voor Sociale Aktie en Solidariteit ons zijn rekening van 2020 heeft overgemaakt
Beslist
De rekening van het dienstjaar 2020 van de Raad voor Sociale Aktie en Solidariteit goed te keuren.
Onderhavige beraadslaging zal, onder vorm van beknopte omschrijving overgemaakt worden aan de Heer Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.