Ratificatie van avenant nr. 1 bij de pensioenregeling gekoppeld aan het door de gemeente Oudergem onderschreven groepsverzekeringscontract

DE RAAD,
Gelet op zijn besluit van 25 oktober 2018, referentie #002/25.10.2018/A/0015#, betreffende de "Invoering van een aanvullend pensioenstelsel voor het contractueel gemeentepersoneel (tweede pijler) vanaf 1 januari 2019";
Gelet op artikel 2 van zijn beraadslaging van 25 oktober 2018 waarin wordt bepaald dat de groepsverzekeringsbijdrage 3% van de bezoldiging bedraagt die recht geeft op het pensioen;
Gelet op artikel 4 van zijn beraadslaging van 25 oktober 2018, waarin wordt bepaald dat "het College de storting ten voordele van de contractuele personeelsleden in dienst op het moment van de beslissing kan overwegen van één of meerdere inhaaltoelagen voor een deel of voor het totaal van hun reeds gepresteerde diensttijd voor het lopende jaar";
Gelet op zijn beraadslaging van 8 oktober 2019, referentie #002/08.10.2019/A/0109#, betreffende Aanvullende pensioenregeling van de tweede pijler - Storting ten gunste van de leden van het gemeentepersoneel, in dienst op 1 januari 2019 (ingangsdatum), van een eenmalige inhaalbijdrage van 3% van de onderworpen lonen, voor de periode 2009 - 2018 (10 jaar), diensttijd door de contractuele medewerkers reeds gepresteerd vóór het lopende jaar;
Gelet op de toezending op 29 juni 2020 door Belfius van de eindafrekening van de inhaalpremie voor de periode 2009-2018 voor een bedrag van € 905.787,28 plus een socialezekerheidsbijdrage van 8,86% voor een bedrag van € 80.252,75;
Aangezien de ratificatie van de avenant de betaling van deze bedragen aan Belfius Verzekeringen en de RSZ ter vorming van een aanvullend pensioen voor de contractuele medewerkers mogelijk maakt;
Beslist:
tot ratificatie van avenant nr. 1 bij de pensioenregeling gekoppeld aan het door de gemeente Oudergem onderschreven groepsverzekeringscontract - Storting ten gunste van de contractuele personeelsleden in dienst op 1 januari 2019, van een eenmalige inhaalbijdrage van 3% van de onderworpen lonen, voor de periode 2009 - 2018 (10 jaar).
Deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan de minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen, alsook aan Belfius Verzekeringen.