Reglement "Opcentiemen op de onroerende voorheffing" - vernieuwing

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, het artikel 117 ;
Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en meer bepaald artikel 464/1 1° alsook het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet fiscale schuldvorderingen, met uitzondering van de artikelen 43 tot en met 48;
BESLIST:
ENIG ARTIKEL
Er worden voor het dienstjaar 2020, 1990 opcentiemen op de onroerende voorheffing geheven.