Schriftelijke vraag van Martine Maelschalck over het pompen in de Papiermolenstraat

HET COLLEGE,

Gelet op artikelen 84 en 84bis van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op artikelen 55 tot 60 van het huishoudelijk reglement van de raad;
Gelet op wat volgt:
Op 12.04.2023 heeft mevrouw Martine Maelschalck per e-mail een schriftelijke vraag gesteld aan mevrouw Sophie de Vos, burgemeester:

Mevrouw de burgemeester,

Meneer de wethouder,

Wij zijn, net als u waarschijnlijk, door bewoners van de Papiermolenstraat (met name de bewoners van het Seny-gebouw, aan de zuidkant) gealarmeerd over een pompinstallatie die bij de bouw van het nieuwe gebouw in deze straat is geïnstalleerd. Dit pompen zou zeer luidruchtig en storend zijn, vooral 's nachts.
Over deze bouwplaats maakt een bewoonster van het gebouw Parc Seny zich zorgen over de hoogte van het gebouw in aanbouw en het feit dat het, in haar woorden, "maar blijft stijgen".
Mijn vragen zijn de volgende:

  • Klopt het dat de bewoners niet gewaarschuwd zijn voor het pompen?
  • Hoe lang zal/heeft dit pompen geduurd? Kan het niet in het weekend en 's nachts worden onderbroken?
  • Kunnen de noodzakelijke en gebruikelijke beschermingen niet worden voorzien om deze geluidsoverlast te compenseren?
  • Respecteert het gebouw in aanbouw de geplande meters?

Ik dank u,
Martine Maelschalck, gemeenteraadslid MR-Open VLD

  • Op 24.04.2023 antwoordde de heer Alain Lefebvre, Schepen, als volgt:

Mevrouw het gemeenteraadslid,
Medio maart werden wij door omwonenden op de hoogte gebracht van deze overlast als gevolg van een plaatselijke en tijdelijke pompoperatie waarover wij geen informatie hadden ontvangen. In overeenstemming met de vergunningen van Leefmilieu Brussel werd de waterdichte omhulling die was gecreëerd om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, doorboord om het evenwicht in het grondwater te herstellen. Het tijdelijke pompen zou zijn uitgevoerd voor een fase van de werkzaamheden die verband hield met de aanleg van een hellingbaan voor de toegang tot fietsen.
Aangezien de bewoners niet waren gewaarschuwd, hadden zij contact opgenomen met de werfleider, die onmiddellijk reageerde door een geluidswerende plaat te plaatsen. Ik heb geen verdere klachten ontvangen. Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.
Bij het bezoek ter plaatse door mijn diensten op 24 april 2023 is geen overschrijding van de geplande meters vastgesteld.
Gelieve, mevrouw het gemeenteraadslid, onze beste wensen te aanvaarden.

NEEMT AKTE

  • van het antwoord op de schriftelijke vraag
  • de publicatie van de vraag en het antwoord, na vertaling, op de gemeentelijke website