Sociale samenhang - Dienstjaar 2019 - Rekening

De Raad
Gezien de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, artikel 3 ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikel 117 ;
Overwegende dat de « Sociale samenhang » ons zijn rekening van 2019 heeft overgemaakt,
Beslist
de rekening van de « Sociale samenhang » dienstjaar 2019 goed te keuren;

Onderhavige beraadslaging zal, onder vorm van beknopte omschrijving overgemaakt worden aan de Heer Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.