Sociale voordelen

Sociale voordelen toegekend door de gemeente aan minder validen en 65 - plussers

 

Teledistributie

Tussenkomst : 30 €

Alle hierna volgende voorwaarden vervullen :

 • ingeschreven zijn  te Oudergem op datum van 1 januari  van het jaar waarvoor de toelage gevraagd     wordt
 • een attest voorleggen met bewijs van 66 % gehandicapt (50 % indien oorlogsinvalide) of medisch attest met vermelding : « De belanghebbende  is volledig en definitief onbekwaam zijn zijn woonst te verlaten zonder hulp van derden
 • betalingsbewijs teledistributie voorleggen
 • bruto inkomen van het gezin beperkt tot de R.V.V. bedragen

Aanvraag

Reglement

Telefoon

Tussenkomst : 18,59 €

Alle hierna volgende voorwaarden vervullen :

 • ingeschreven zijn te Oudergem sedert minstens 1 jaar
 • genieten van het  sociaal tarief bij Belgacom,       Proximus, Base, Mobistar… (75 jaar of meer of 66% gehandicapt herkend door  FOD + R.V.V. bedragen)

Aanvraag 

Reglement

Taxis cheques

Tussenkomst : 2 chèques van 5 € per maand

Alle hierna volgende voorwaarden vervullen :

 • R.V.V. bedragen
 • erkent zijn  door de Federale Overheidsdienst als  minder invalide + 66% of  75 plusser zijn
 • medisch attest met vermelding : « De belangheb-bende  is niet in staat het openbaar vervoer te gebruiken »

Aanvraag

Medisch attest

Reglement

 

De R.V.V. bedragen (Rechthebbende Verhoogde verzekeringstegemoetkoming) 1/07/2015 : 17.175,01 € + 3.179,56€ per persoon ten laste

 

Sociale voordelen - allerlei

 

Water-gaz-electriciteit

Tussenkomst : 99,15 €

Alle hierna volgende voorwaarden vervullen :

 • kroostrijk gezin (3 kinderen)
 • bruto-inkomen van het gezin beperkt tot de R.V.V. bedragen (uittreksel inzake aanslag van belastingen)
 • de moeder moet het ganse burgerlijk jaar vóór de aanvraag in de gemeente Oudergem woonachtig zijn
 • faktuur rekening voor verbruik van gas, elektriciteit       + bewijs betaling
 • faktuur rekening voor verbruik water + bewijs  betaling
 • een attest van de kas voor kinderbijslag
 • eventueel het bewijs van handicap van de kinderen
 • een samenstelling van het gezin

Geboorten

Tussenkomst :

 • 1 st kind : 123,95 €
 • 2de kind : 74,37 €
 • 3de kind en andere : 49,58 €

Alle hierna volgende voorwaarden vervullen :

 • bruto-inkomen van het gezin beperkt tot de R.V.V. bedragen
 • de moeder moet het ganse burgerlijk jaar  vόόr de aanvraag in de gemeente Oudergem woonachtig zijn.
 • de schriftelijke aanvraag moet ons bereiken binnen de 6 maanden die volgen op de geboortedatum.
 • Een samenstelling van het gezin

Aanvraag

Reglement

De R.V.V. bedragen (Rechthebbende Verhoogde verzekeringstegemoetkoming) 1/07/2015 : 17.175,01 € + 3.179,56€ per persoon ten laste