Verkiezingen2019

Verkiezingen 2019 - Stemming bij volmacht

Kiezers kunnen hun stem uitbrengen door een volmacht te geven (artikel 147bis Kieswetboek). Hierdoor kan de volmachtdrager voor de volmachtgever stemmen.

Meer

Gelijktijdige verkiezingen van zondag 26 mei 2019 – Plaats van de verkiezingspanelen en aanplakkingsvoorwaarden

College zitting van 26/03/2019

Meer