20200130_GR

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.01.2020

Meer

Interpellatie van de bewoners - verzoek tot afkondiging van de klimaat-noodtoestand

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.01.2020

Meer

Verbintenissen van de gemeente Oudergem die de klimaatnoodtoestand bevestigt om de klimaatopwarming efficiënt te bestrijden

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.01.2020

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.01.2020

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.01.2020

Meer

Mededelingen - Verkeerspolitie: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.01.2020

Meer

Overeenkomst tussen Gemeente Oudergem en visit.brussels vzw inzake terbeschikkingstelling van een databank - vernieuwing

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.01.2020

Meer

Algemeen Politiereglement

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.01.2020

Meer

Protocolakkoord betreffende gemeentelijke administratieve sancties bij gemengde inbreuken (Gemengde inbreuken bedoeld in artikel 3, 1° en 2 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties)

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.01.2020

Meer

Protocolakkoord betreffende gemeentelijke administratieve sancties bij gemengde inbreuken begaan door minderjarigen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.01.2020

Meer

Aankoop van een terrein gelegen 160 Triomflaan te Oudergem - Intrekking van de akte 002/26.09.2019/A/0018

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.01.2020

Meer

Aankoop van een terrein gelegen 160 Triomflaan te Oudergem.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.01.2020

Meer

Gemeentelijke internationale samenwerking : Einde van de samenwerking tussen de gemeente Oudergem en de gemeente Amerzgane in het kader van federaal programma voor gemeentelijke internationale samenwerking voor de fase 2017-2021

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.01.2020

Meer

Toekenning van een subsidie ​​aan de gemeente Oudergem voor het jaar 2020 ter ondersteuning van de genomen maatregelen om "schooluitval te bestrijden" - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.01.2020

Meer

Reglement aangaande de aanmoediging van de gezinnen tot de beveiliging van hun woning tegen inbraak. - Goedkeuring van de wijzigingen voorzien voor het jaar 2020.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.01.2020

Meer

Kunstvereniging van Oudergem - Seizoen 2018-2019 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.01.2020

Meer

Wijziging van de overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Oudergem betreffende de bevorderingvan de economische ontwikkeling op lokaal en gewestelijk vlak

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.01.2020

Meer

Kerkfabriek Sint-Juliaan - Dienstjaar 2019 - Begroting - Wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.01.2020

Meer

Reglement betreffende de Assemblee van de Inwoners – Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.01.2020

Meer

Mondelinge vraag van Nathalie Wijns (Liste Citoyenne 1160) over de opleiding van de leden van het college

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.01.2020

Meer