20200625_GR

Gezondheidscrisis COVID-19 - zitting van de Gemeenteraad - virtuele vergadering

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.06.2020

Meer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.05.2020 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.06.2020

Meer

Interpellatie van de inwoners - Wet van 15 december 1980

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.06.2020

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.06.2020

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.06.2020

Meer

Uitbetaling der toelage ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2020 voor de vzw Cheval & Forêt

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.06.2020

Meer

Uitbetaling der toelages ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2020 voor de culturele en vaderlandslievende vereningen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.06.2020

Meer

Renovatie van voetbalveld T2 in kunstgras in het gemeentelijk stadium in Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.06.2020

Meer

Wijziging van reglementen voor de wedstrijden 1) Oudergem in de bloemen en 2) Eindejaar decoratie voor particulieren en handelaars

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.06.2020

Meer

Rekening van de Regie voor Grondbeleid voor het dienstjaar 2019 – Voorlopige goedkeuring.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.06.2020

Meer

Vestiging van een nieuw recht van erfpacht van 99 jaar op het terrein gelegen aan de Aronskelkenlaan 12

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.06.2020

Meer

Vernieuwing van Charles Schallerlaan - Openbare procedure - Goedkeuring van de uitgave en van het bestek

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.06.2020

Meer

Verordening betreffende de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies voor het aanslagjaar 2021

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.06.2020

Meer

Kerkfabriek Sint-Juliaan - Dienstjaar 2019 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.06.2020

Meer

Begrotingsrekening, balans en resultatenrekening van het Openbaar centrum voor Maatschappelijk Welzijn - Dienstjaar 2019 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.06.2020

Meer

O.C.M.W. - Begrotingswijzigingen n° 0 et 1 - dienstjaar 2020.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.06.2020

Meer

Gemeenterekening van het dienstjaar 2019 - Voorlopige afsluiting.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.06.2020

Meer

Begrotingswijziging nr 1 gewone dienst en nr 2 buitengewone dienst - dienstjaar 2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.06.2020

Meer

Jaarverslag 2019 betreffende het humanresourcesmanagement in de gemeente

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.06.2020

Meer

Voorstel tot motie houdende het verzoek tot plaatsing van platen met historische en pedagogische uitleg naast standbeelden van publieke figuren en herdenkingsplaten, inzonderheid in het kader van de nagedachtenis van de Belgische koloniale periode

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.06.2020

Meer