20211021_GR

Gemeenteraad - 21.10.2021

De dossiers van de zitting

Meer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 14.10.2021 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.10.2021

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.10.2021

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.10.2021

Meer

Goedkeuring van het kandidatuurdossiers voor de projectoproep Duurzame Mobiliteit 2021 van Leefmilieu Brussel

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.10.2021

Meer

Subsidie 2021 ten gunste van de sportverenigingen van Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.10.2021

Meer

Plaatselijk Preventie-en Buurtplan van de Gemeente Oudergem 2021 : overeenkomst, schuldvordering (voorschot 60 %) en geraamd budget.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.10.2021

Meer

Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand - Dienstjaar 2020 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.10.2021

Meer

Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand - Dienstjaar 2022 - Begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.10.2021

Meer

Begrotingswijziging nr 3 gewone dienst en nr 4 buitengewone dienst - dienstjaar 2021

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.10.2021

Meer

Senioren Oudergem vzw - Dienstjaar 2020 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.10.2021

Meer

Goedkeuring van de bijdrageverzekeringsovereenkomst nr 243 tussen Ethias en de Gemeente van Oudergem, die bestemd is om de financiering en de betaling van de pensioenbijdragen aan het Gesolidariseerd Pensioenfonds van de Federale Pensioendienst

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.10.2021

Meer

Goedkeuring van de pensioenverzekeringsovereenkomst nr 670 tussen Ethias en de Gemeente van Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.10.2021

Meer

Gemeentepersoneel: Wijziging van het arbeidsreglement - art. 26 "Omstandigheidsverlof" en toevoeging van een artikel 26 bis

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.10.2021

Meer

Mondelinge vraag van de heer Matthieu Pillois (DéFI) over de salarisherziening voor het gemeente- en OCMW-personeel

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.10.2021

Meer

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over de salarisherziening voor de gemeenteambtenaren

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.10.2021

Meer

Interpellatie van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): Heropening van de Collin-antenne

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.10.2021

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): Covid Safe Ticket

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.10.2021

Meer

Gemeenteraad - 21.10.2021 - Uitzending

Documenten en uitzending

Meer

Zittingen van de Gemeenteraad

Aan de gemeenteraad voor onderzoek voorgelegde dossiers. Indeling per zitting en thema.

 
Meer