Gemeenteraad - 21.10.2021

De dossiers van de zitting

002/21.10.2021/A/0001 - Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 14.10.2021 - Goedkeuring

002/21.10.2021/A/0002 - Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

002/21.10.2021/A/0003 - Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

002/21.10.2021/A/0004 - Goedkeuring van het kandidatuurdossiers voor de projectoproep Duurzame Mobiliteit 2021 van Leefmilieu Brussel - Aankoop, opleiding en delen van bakfietsen en elektrische fietsen voor de inwoners en aankoop van drie elektrische fietsen voor het gemeentepersoneel. Ondertekening van de overeenkomst.

002/21.10.2021/A/0005 - Subsidie 2021 ten gunste van de sportverenigingen van Oudergem

002/21.10.2021/A/0006 - Plaatselijk Preventie-en Buurtplan van de Gemeente Oudergem 2021 : overeenkomst, schuldvordering (voorschot 60 %) en geraamd budget.

002/21.10.2021/A/0007 - Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand - Dienstjaar 2020 - Rekening

002/21.10.2021/A/0008 - Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand - Dienstjaar 2022 - Begroting

002/21.10.2021/A/0009 - Begrotingswijziging nr 3 gewone dienst en nr 4 buitengewone dienst - dienstjaar 2021

002/21.10.2021/A/0010 - Senioren Oudergem vzw - Dienstjaar 2020 - Rekening

002/21.10.2021/A/0011 - Goedkeuring van de bijdrageverzekeringsovereenkomst nr 243 tussen Ethias en de Gemeente van Oudergem, die bestemd is om de financiering en de betaling van de pensioenbijdragen aan het Gesolidariseerd Pensioenfonds van de Federale Pensioendienst via RSZ evenals de toekenning, het beleid en de betaling van de pensioenen ten laste van hetzelfde Gesolidariseerd Pensioenfonds te verzekeren.

002/21.10.2021/A/0012 - Goedkeuring van de pensioenverzekeringsovereenkomst nr 670 tussen Ethias en de Gemeente van Oudergem, die bestemd is om de financiering, het beheer en de betaling van de pensioenen van de mandatarissen en van de pensioenen van de al gepensioneerde vastbenoemde personeelsleden waarvan de lasten niet gedragen worden door het Gesolidariseerd Pensioenfonds van de Federale Pensioendienst (pensioenen niet opgenomen) te verzekeren.

002/21.10.2021/A/0013 - Gemeentepersoneel: Wijziging van het arbeidsreglement - art. 26 "Omstandigheidsverlof" en toevoeging van een artikel 26 bis

002/21.10.2021/A/0014 - Mondelinge vraag van de heer Matthieu Pillois (DéFI) over de salarisherziening voor het gemeente- en OCMW-personeel

002/21.10.2021/A/0015 - Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over de salarisherziening voor de gemeenteambtenaren

002/21.10.2021/A/0016 - Interpellatie van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): Heropening van de Collin-antenne

002/21.10.2021/A/0017 - Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): Covid Safe Ticket