20220331_GR

Gemeenteraad - 31.03.2022

De dossiers van de zitting

Meer

Gemeenteraad - 31.03.2022 - Uitzending

Documenten en uitzending

Meer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

Verkiezing van de Voorzitter van de Gemeenteraad

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

Akteneming van de toekenning van de Brusselse Regering van het ontslag van de burgemeester

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

Benoeming van Mw Sophie de Vos als Burgemeester van Oudergem - Aktename

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

Ontslag van een Collegelid als schepen - Aktename

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

Verkiezing en eedaflegging van de Zesde Schepen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

Verkiezing en eedaflegging van de Zevende Schepen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

Verzoek tot verlening van de titel van ereburgemeester

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

Verlenen van de titel van ereschepen aan mevrouw Jeannine Crucifix

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

Gemeenteraad - samenstelling van de commissies - wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

BRUTELE - Bestuursmandaat - vervanging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

SIBELGA / INTERFIN - Vervanging van één bestuurder

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

Motie die oproept tot het behoud van meerdere zones "honden onder controle" in het Zoniënwoud

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

Organisatie van de Brusselse Waterdagen (2022) - Overeenkomst tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het domein van Hertoginnedal op 27/03/2022

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

Lidmaatschapovereenkomst met de VZW "Panathlon Wallonie-Bruxelles" voor een periode van 3 jaar.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

Perspective Brussels - Lokale plannen ter preventie van schoolverzuim 2022-2024 : Overeenkomst en schulvordering (1ste schijf van 30 %).

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer