20220623_GR

Gemeenteraad - 23.06.2022

De dossiers van de zitting

Meer

Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022

Meer

Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022

Meer

Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022

Meer

Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022

Meer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 02.06.2022 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022

Meer

Gemeentelijk reglement met betrekking tot de Vergadering van de Inwoners van Oudergem – akkoord over aanpassingen na evaluatie van het mechanisme

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022

Meer

Reglement betreffende de Gedeelde Begroting van Oudergem - Wijzigingen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022

Meer

Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 31.03.2022

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022

Meer

Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 31.03.2022

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022

Meer

Verenigde Anglicaanse Kerkfabriek - Holy Trinity - Dienstjaar 2021 - Compte

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022

Meer

O.C.M.W. - Begrotingsrekening, balans en resultatenrekening - Dienstjaar 2021 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022

Meer

O.C.M.W. - Begrotingswijziging n 0 - dienstjaar 2022

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022

Meer

Begrotingswijziging 0 - gewone en buitengewone dienst - dienstjaar 2021

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022

Meer

Gemeenterekening van het dienstjaar 2021 - Voorlopige afsluiting.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022

Meer

Begrotingswijziging nr 1 gewone dienst en nr 2 buitengewone dienst - dienstjaar 2022

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022

Meer

Financiering van de buitengewone uitgaven door middel van kredieten - Begroting 2022 - Goedkeuring van het Marktonderzoek - Selectie van de te raadplegen bankinstellingen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022

Meer

WASTRA - Principeakkoord over de weigering tot het sluiten van de ruilovereenkomst voor gemeentelijke onroerende goederen dat deel uitmaakt van de perimeter WASTRA, gelegen op Waversesteenweg 1085, 1103 en Triomflaan 51, en akkoord om deze onroerende goed

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022

Meer