Gemeenteraad - 23.06.2022

De dossiers van de zitting

002/23.06.2022/A/0001 - Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97

002/23.06.2022/A/0002 - Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97

002/23.06.2022/A/0003 - Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97

002/23.06.2022/A/0004 - Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97

002/23.06.2022/A/0005 - Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 02.06.2022 - Goedkeuring

002/23.06.2022/A/0006 - Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

002/23.06.2022/A/0007 - Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

002/23.06.2022/A/0008 - Gemeentelijk reglement met betrekking tot de Vergadering van de Inwoners van Oudergem – akkoord over aanpassingen na evaluatie van het mechanisme

002/23.06.2022/A/0009 - Reglement betreffende de Gedeelde Begroting van Oudergem - Wijzigingen

002/23.06.2022/A/0010 - Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 31.03.2022

002/23.06.2022/A/0011 - Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 31.03.2022

002/23.06.2022/A/0012 - Verenigde Anglicaanse Kerkfabriek - Holy Trinity - Dienstjaar 2021 - Compte

002/23.06.2022/A/0013 - O.C.M.W. - Begrotingsrekening, balans en resultatenrekening - Dienstjaar 2021 - Goedkeuring

002/23.06.2022/A/0014 - O.C.M.W. - Begrotingswijziging n 0 - dienstjaar 2022.

002/23.06.2022/A/0015 - Begrotingswijziging 0 - gewone en buitengewone dienst - dienstjaar 2021

002/23.06.2022/A/0016 - Gemeenterekening van het dienstjaar 2021 - Voorlopige afsluiting.

002/23.06.2022/A/0017 - Begrotingswijziging nr 1 gewone dienst en nr 2 buitengewone dienst - dienstjaar 2022

002/23.06.2022/A/0018 - Financiering van de buitengewone uitgaven door middel van kredieten - Begroting 2022 - Goedkeuring van het Marktonderzoek - Selectie van de te raadplegen bankinstellingen

002/23.06.2022/A/0019 - WASTRA - Principeakkoord over de weigering tot het sluiten van de ruilovereenkomst voor gemeentelijke onroerende goederen dat deel uitmaakt van de perimeter WASTRA, gelegen op Waversesteenweg 1085, 1103 en Triomflaan 51, en akkoord om deze onroerende goederen te verkopen

002/23.06.2022/A/0020 - Sloop- en verbouwingswerkzaamheden van het paviljoen Collin voor pedagogisch en educatief gebruik - wijziging van het administratief bestek na de inwerkingtreding van de wet van 18 mei 2022 tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten

002/23.06.2022/A/0021 - Toetreding tot de aankoopcentrale van de Federale Pensioendienst (FPD) met het oog op een aansluiting bij de raamovereenkomst die een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening moet aanduiden.

002/23.06.2022/A/0022 - Renovatie van de Daniel Boonlaan- Openbare procedure - Goedkeuring van de gewijzigde administratieve bestek

002/23.06.2022/A/0023 - Autoloze dag - Goedkeuring van het akkoord dat op 18 mei 2022 gesloten werd tussen de burgemeester van Oudergem en de burgemeesters van de achttien andere gemeenten van het administratieve arrondissement van Brussel-Hoofdstad

002/23.06.2022/A/0024 - Vernieuwing van de Conventie tussen Atout Projet VZW en de gemeente Oudergem om het ter beschikking stellen van socio opvoedkundige animatoren voor jaren 2023-2025.

002/23.06.2022/A/0025 - Regie voor Grondbeleid - Dienstjaar 2021 - Rekening - Voorlopige goedkeuring

002/23.06.2022/A/0026 - Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-OpenVLD) over de automatische aanhangigmaking

002/23.06.2022/A/0027 - Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Pierre Bauwens en de heer Christian Grétry (ECOLO-GROEN): energiecrisis

002/23.06.2022/A/0028 - Mondelinge vraag van de heren François Lebovy en Christian Grétry (ECOLO-GROEN) : Oekraïne

002/23.06.2022/A/0029 - Mondeling vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over de openbare fonteinen

002/23.06.2022/A/0030 - Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) : autoloze dag

002/23.06.2022/A/0031 - Mondelinge vraag van de heer Marc Vandame (DéFI) over het illegaal volledig of gedeeltelijk opladen van elektrisch aangedreven voertuigen