20221222_GR

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Mededelingen - Verkeerspolitie: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Reglement " Aanvullende belasting op de personenbelasting" - vernieuwing

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Reglement "Opcentiemen op de onroerende voorheffing" - vernieuwing

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Belasting Reglement op de gebouwen bestemd voor kantoren - Wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Belasting reglement op de banken en financiële instellingen - Wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Belasting reglement op de geldautomaten en automatische apparaten die bankverrichtingen toelaten- Instelling

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Gemeentelijke bijdrage in de politiezone - dienstjaar 2023

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Begroting van het OCMW - Dienstjaar 2023 – Voorlopige goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Gemeentebegroting - dienstjaar 2023 - Voorlopige goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Herverdeling van de opbrengst van de nalatenschap DEPOLLIER – dienstjaar 2022

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Verenigde Anglicaanse Kerkfabriek - Holy Trinity - Dienstjaar 2022 - Begrotingwijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Toekenning voor 2022 van een eindejaarstoelage.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Triomf 160 - Oprichting van een gedeeltelijk casco openbaar gebouw voor gemeenschapsvoorzieningen - Goedkeuring van de gunning van het contract en verhoging van de begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Jaarverslag 2021 betreffende het humanresourcesmanagement in de gemeente

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Gemeentepersoneel: Wijziging van het arbeidsreglement - art. 11, 27, 56, 63 t.e.m.66 en 68

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Reglement van de wedstrijd EXTRA-LARGE in het kader van Kunstensteenweg 2023

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Uitbetaling der toelages ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2022 voor de culturele en vaderlandslievende vereningen - saldo in het voordeel van de Oudergem fotoclub Click'Oderghem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer