Alain Lefebvre

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over de gebouwen van de Europese Commissie (Beaulieu)

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): Brand in een onbewoond huis bij Herrmann-Debroux in Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.04.2021

Meer

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over de brand in het voormalige tankstation

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.04.2021

Meer

Schriftelijke vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en de Heer Jeremy Van Gorp (MR-Open VLD) over het vastgoedproject Papiermolenstraat

De gemeenteraadsleden hebben het recht om, aan het College van burgemeester en schepenen, schriftelijke en mondelinge vragen te stellen betreffende het beheer van de gemeente. (Gemeenteraad - Huisoudelijk reglement - art. 55)

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Jasmine Boumraya en mevrouw Pauline Vermeiren (ECOLO-GROEN): weggeefwinkel

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021

Meer

Mondelinge vraag van de heer Michel Blampain (DéFI) over het fietssnelwegproject "F204" van het Vlaams Gewest

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.01.2021

Meer

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) : het nieuwe vastgoedproject Tervuursesteenweg 129

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.01.2021

Meer

Interpellatie van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): Vastgoedproject in de Sint-Annawijk (Tervuursesteenweg 129-131)

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.01.2021

Meer

Schriftelijke vraag van de heer Christophe Magdalijns (LB - Défi) over de verstedelijking van de gemeente

De gemeenteraadsleden hebben het recht om, aan het College van burgemeester en schepenen, schriftelijke en mondelinge vragen te stellen betreffende het beheer van de gemeente. (Gemeenteraad - Huisoudelijk reglement - art. 55)

Meer

Mondelinge vraag van Mevr. Marie-Pierre Bauwens en Mevr. Anastasia Bakounine (ECOLO-GROEN): Europese week van de afvalvermindering

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Mondelinge vraag van de heer Matthieu Pillois (DéFI) over de parkeergarages Delta en Herrmann-Debroux

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over betaalde parkeerplaatsen in Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Schriftelijke vraag van Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden van MR-Open VLD, over de projectoproep ter versnelling van de klimaatactie

De gemeenteraadsleden hebben het recht om, aan het College van burgemeester en schepenen, schriftelijke en mondelinge vragen te stellen betreffende het beheer van de gemeente. (Gemeenteraad - Huisoudelijk reglement - art. 55)

Meer

Schriftelijke vraag van de heer Christophe Magdalijns: vergunningsaanvraag moet het voorafgaand advies van de Bouwmeester bevatten

De gemeenteraadsleden hebben het recht om, aan het College van burgemeester en schepenen, schriftelijke en mondelinge vragen te stellen betreffende het beheer van de gemeente. (Gemeenteraad - Huisoudelijk reglement - art. 55)

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): voormalige residentie van het Prinsenpark

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.02.2020

Meer

Mondelinge vraag van de heer Matthieu Pillois (LB) over het project om in het kader van het RPA Herrmann-Debroux de metrolijn te verlengen tot het ADEPS-sportcentrum

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.01.2020

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck en de heer Jérémy Van Gorp (MR-Open VLD) over de hotelprojecten in Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck en de heer Jérémy Van Gorp (MR-Open VLD) over de vastgoedprojecten in de Beaulieulaan

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019

Meer

Schriftelijke vraag van mevrouw Martine Maelschalck en de heer Jeremy Van Gorp in verband met de stedenbouwkundige vergunningen

De gemeenteraadsleden hebben het recht om, aan het College van burgemeester en schepenen, schriftelijke en mondelinge vragen te stellen betreffende het beheer van de gemeente. (Gemeenteraad - Huisoudelijk reglement - art. 55)

Meer

Schriftelijke vraag van de heer Christophe Magdalijns over stedenbouw

De gemeenteraadsleden hebben het recht om, aan het College van burgemeester en schepenen, schriftelijke en mondelinge vragen te stellen betreffende het beheer van de gemeente. (Gemeenteraad - Huisoudelijk reglement - art. 55)

Meer