Leefmilieu Brussel

Een uitzonderlijke premie om uw kat te steriliseren

In 5 jaar baren een kattenpaar en hun afstammelingen 5000 kittens. Er is ook een ernstige overbevolking aan katten en een groeiend aantal zwerfkatten in het Brussels Gewest. De nieuwe gewestelijke verplichting heeft dus tot doel overbevolking te bestrijden.

Meer

Ozon- en hitteplan

De volgende dagen wordt het warm tot zeer warm. Omdat de temperatuursindicator zoals vastgelegd in het ozon- en hittplan zal overschreden worden, wordt voldaan aan de voorwaarden voor de activering van de waarschuwingsfase van het federale ozon- en hitteplan en het Vlaamse warmteactieplan. De waarschuwingsfase treedt in werking vanaf vandaag vrijdag 23.08.2019.

 
Meer

Hoe krijgen we meer natuur in onze wijken?

De gemeente Oudergem sluit zich aan bij het project Brussels Ecologisch Netwerk van Leefmilieu Brussel. Dit project wil de groene plekken opnieuw met elkaar verbinden en de natuur en de levenskwaliteit in de stad verbeteren.

Meer

Sluiting van de parken

De parken die door Leefmilieu Brussel beheerd worden zullen vanaf deze vrijdag 12u30 worden gesloten voor het publiek.

Meer

Ontwerp van het Quiet.Brussels plan

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 15 OKTOBER 2018 tot 15 DECEMBER 2018.

Meer

Een uitzonderlijke premie om uw kat te steriliseren

In 5 jaar baren een kattenpaar en hun afstammelingen 5000 kittens. Er is ook een ernstige overbevolking aan katten en een groeiend aantal zwerfkatten in het Brussels Gewest. De nieuwe gewestelijke verplichting heeft dus tot doel overbevolking te bestrijden.

Meer