#Kasteel Dry Borre

Dry Borren watervrij : dak van kasteel gerestaureerd

In oktober 2014 interpelleerde Oudergem het Gewest over de vervallen staat van het gebouw dat dateert uit de 14 e eeuw. Enige maanden later begonnen spoedwerkzaamheden en werd een vergunning afgeleverd.

Meer

Het kasteel “Drie Fonteinen” wordt gerenoveerd.

De renovatievergunning werd afgeleverd. De gemeente is kandidaat om het kasteel zelf te bezetten.

Meer

Het kasteel Dry Borren gered van verder verval?

Het is de laatste getuige van de oude kasteeldomeinen van ons land

De historische waarde ervan moet niet onderdoen voor die van de abdij van het Rood Klooster, noch die van de Priorij van Hertoginnedal of de Sint-Annakapel, en toch... Het kasteel Dry Borren, dat sinds 1986 is beschermd, heeft al sinds de jaren ’70 geen enkel onderhoud meer gekregen. Resultaat: de structuur zelf van het gebouw is tegenwoordig bedreigd. Het Gewest werd geïnterpelleerd en heeft beloofd te zullen ingrijpen. Eindelijk.

Meer