Gemeenteraad - Machtiging om gerechtelijke procedures in te dienen

Stedebouwkundigevergunning voor het slopen van twee huizen, een garage, een serre en het bouwen van een gebouw met twaalf appartementen en het kappen van vier bomen, Jacques Bassemstraat nr 49-55 in 1160 Oudergem - Indiening van een vordering tot schorsin

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022

Meer

Vordering tot staking ingediend bij de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg om de afbraak van twee huizen, een garage, een serre en de kap van vier bomen in de Jacques Bassemstraat 49-55 te 1160 Oudergem te verhinderen - Machtiging om in rechte o

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022

Meer

Beroep tegen twee vonnissen van het rechtbank van eerste aanleg van 22 oktober 2021 (aff. 2020/1002/A & 2020/976/A) en betreffende de ingekohierd belastingen op vaste panelen ten laste van BVBA CLEAR CHANNEL BELGIUM - Aanslagjaar 2019 - derde en vierd

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022

Meer

Indiening van een verzoekschrift tot tussenkomst in de vernietigingsprocedure ingedend tegenover de bouwvergunning die op 31 maart 2022 door de gedelegeerde ambtenaar is verleend aan S.A. Bataves voor de uitvoering van het WASTRA-project - Machtiging om n

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022

Meer

Aantekening van een beroep in de rechtbank van eerste aanleg van Brussel tegen de gewestelijke belastingen op de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen - Aanslagjaar 2021 - Machtiging om gerechtelijke procedures in te dienen - BEDRAG: 3.773,00

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.12.2021

Meer

Rechtsvordering instellen bij de Ondernemingsrechtbank te Brussel met het oog op de eenzijdige opzegging van de aanvullende verzekeringsovereenkomst voor arbeidscontractanten waarvan ETHIAS - BELFIUS kennis heeft gegeven

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Beroep tegen twee vonnissen van het rechtbank van eerste aanleg en betreffende de ingekohierd belastingen op vaste panelen ten laste van BVBA CLEAR CHANNEL

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Beroep tegen het vonnis van het rechtbank van eerste aanleg (rol 2017/4513/A) en betreffende de ingekohierd belastingen op vaste panelen ten laste van BVBA CLEAR CHANNEL - Aanslagjaar 2016 - derde kwaartal - BEDRAG: 82.650,00 E

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Beroep tegen de door rechtbank van eerste aanleg gewezen vonnissen van 21 fébruari 2019 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.05.2019

Meer

Beroep tegen het vonnis gewezen op 8 februari 2019 door het rechtbank van eerste aanleg (2017/3971/A) ...

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Beroep tegen het vonnis van het rechtbank van eerste aanleg en betreffende de ingekohierd belastingen op vaste panelen ten laste van BVBA CLEAR CHANNEL - Aanslagjaar 2016 - Eerste kwaartal - Bedrag 76.650,00 - Machtiging om gerechtelijke procedures in te

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.01.2019

Meer