Gemeenteraad - Begrotingen & Rekeningen

Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 31 maart 2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 30 juni 2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 30 september 2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Begrotingswijziging nr 5 gewone dienst - dienstjaar 2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Gemeentelijke bijdrage in de politiezone - dienstjaar 2021

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

O.C.M.W. - Begrotingswijziging n° 2 - dienstjaar 2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Begroting van het OCMW - Dienstjaar 2021 – Voorlopige goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Begroting van de Regie voor Grondbeleid voor het dienstjaar 2021 – Voorlopige goedkeuring.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Gemeentebegroting - dienstjaar 2021 - Voorlopige goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Herverdeling van de opbrengst van de nalatenschap DEPOLLIER – dienstjaar 2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Begrotingswijziging nr 3 gewone dienst en nr 4 buitengewone dienst - dienstjaar 2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.10.2020

Meer

Rekening van de Regie voor Grondbeleid voor het dienstjaar 2019 – Voorlopige goedkeuring.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.06.2020

Meer

Begrotingsrekening, balans en resultatenrekening van het Openbaar centrum voor Maatschappelijk Welzijn - Dienstjaar 2019 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.06.2020

Meer

O.C.M.W. - Begrotingswijzigingen n° 0 et 1 - dienstjaar 2020.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.06.2020

Meer

Gemeenterekening van het dienstjaar 2019 - Voorlopige afsluiting.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.06.2020

Meer

Begrotingswijziging nr 1 gewone dienst en nr 2 buitengewone dienst - dienstjaar 2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.06.2020

Meer

VZW "Le Pavillon" - Dienstjaar 2019 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.05.2020

Meer

VZW Gestes et Création - Dienstjaar 2019 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2020 - Herzien begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Begrotingswijziging 0 - gewone en buitengewone dienst - dienstjaar 2019

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer