Gemeenteraad - Begrotingen & Rekeningen

Sociaal Fonds van het Gemeentepersoneel - Dienstjaar 2019 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer

International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2019 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer

Gemeentelijke bijdrage in de politiezone - dienstjaar 2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

O.C.M.W. - Begrotingswijziging n° 2 - dienstjaar 2019

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Begroting van het OCMW - Dienstjaar 2020 – Voorlopige goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Begroting van de Regie voor Grondbeleid voor het dienstjaar 2020 – Voorlopige goedkeuring.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Gemeentebegroting - dienstjaar 2020- Voorlopige goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Begroting van de Regie voor Grondbeleid – dienstjaar 2019 – Begrotingswijziging nr 1 - exploitatiebegroting en patrimoniale begroting. Goedkeuring.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer

Uitbetaling der toelages ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2019 voor de Nederlandstalige culturele en vaderlandslievende verenigingen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer

Senioren Oudergem vzw - Dienstjaar 2018 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer

Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 30 juni 2019

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer

Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 30 juni 2019

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer

Begrotingswijziging nr 3 gewone dienst en nr 4 buitengewone dienst - dienstjaar 2019

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer

Uitbetaling der toelages ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2019 voor de culturele en vaderlandslievende vereningen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Raad voor Sociale Aktie en Solidariteit – Dienstjaar 2018 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2020 - Begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Maison des Jeunes d'Auderghem - Dienstjaar 2018 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 31 maart 2019

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 31 maart 2019

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Rekening van de Regie voor Grondbeleid voor het dienstjaar 2018 – Voorlopige goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer