Gemeenteraad - Begrotingen & Rekeningen

Uitbetaling der toelage ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2019 voor de vzw Cheval & Forêt

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Gemeenterekening van het dienstjaar 2018 - Voorlopige afsluiting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Begrotingswijziging nr 1 gewone dienst en nr 2 buitengewone dienst - dienstjaar 2019

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Begrotingsrekening, balans en resultatenrekening van het Openbaar centrum voor Maatschappelijk Welzijn - Dienstjaar 2018 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

O.C.M.W. - Begrotingswijzigingen n° 0 et 1 - dienstjaar 2019

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Driejaarlijks plan 2019-2021 - goedkeuring van het gecorrigeerde plan

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Sociale samenhang - Dienstjaar 2018 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2018 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2019 - Begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

VZW Vereniging ter bevordering van Oudergem - Dienstjaar 2018 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Evolutie van het pensioensfonds - Resultaat van het dienstjaar 2018

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

VZW "Le Pavillon" - Dienstjaar 2018 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.05.2019

Meer

VZW Gestes et Création - Dienstjaar 2018 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.05.2019

Meer

Begroting van het OCMW - Dienstjaar 2019 – Voorlopige goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.05.2019

Meer

Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 31 december 2018

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 30 december 2018

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

O.C.M.W. - Begrotingswijziging n° 2 - dienstjaar 2018

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

Meer

Begrotingswijziging 0 - gewone en buitengewone dienst - dienstjaar 2018

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

Meer

Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 30 september 2018

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.01.2019

Meer

Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 30 september 2018

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.01.2019

Meer