Gemeenteraad - Overeenkomsten

Deelneeming van de gemeente Oudergem aan de Joblente 2021 en goedkeuring van de partnershipovereenkomst met Actiris.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Lokaal project van het Jobhuis 2020 : "Hermobilisering#Je zoektocht naar werk een nieuwe wending geven na de Covid 19-crisis"- Ondertekening van de partnershipovereenkomst met ACTIRIS

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Overeenkomst met betrekking tot de modaliteiten voor de terbeschikkingstelling van een eerste subsidie van het Gewest voor de aankoop van herstelpunten voor fietsen alsook een tweede subsidie voor de aankoop van fietsboxen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.11.2020

Meer

Samenwerkingsovereenkomst tussen de RSCA FOUNDATION Constant Vanden Stock en de Gemeentebestuur van Oudergem om voetbaltrainingen voor jongeren van 10 tot 14 jaar of kansarme personen te organiseren van 15 september 2020 tot 15 juni 2022.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.11.2020

Meer

Plaatselijk Preventie-en Buurtplan van de Gemeente Oudergem 2020 : overeenkomst, schuldvordering (voorschot 60 %) en geraamd budget.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.11.2020

Meer

Perspective Brussels - Complementaire Subsidie : Overeenkomst en schulvordering (1ste schijf van 20 %).

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.11.2020

Meer

Bewoningsovereenkomst voor de uitbating van een testcentrum Covid 19, Emile Idierrsstraat 12

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.11.2020

Meer

23STE vernieuwing van het mobiliteitscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijke Gewest en de gemeente Oudergem - contract AUD-024.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.10.2020

Meer

Opdracht betreffende de energie prestatie van het gebouw - subsidiëring overeenkomst - hernieuwing van de subsidie-overeenkomst voor het loon van de aagestelde beambte

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.09.2020

Meer

De goedkeuring van een wijziging van het gemeentelijk contract voor sociale cohesie tussen de gemeente Oudergem en de Franse Gemeenschapscommissie (van 01/01/2021 tot 31/12/2022)

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.09.2020

Meer

Overeenkomst tussen de Federale Staat en de gemeente Oudergem, voorzien door het koninklijk besluit van 28 januari 2014 betreffende de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) - vernieuwing 2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.09.2020

Meer

Overeenkomst tot aanstelling van een veiligheidscoördinator - Ontwerp en verwezenlijking voor de uitrusting voor de heropbouw van het Pavillon Collin

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.09.2020

Meer

Organisatie van de dag "Place aux Jeunes" op 21 november 2020 - Overeenkomst

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.05.2020

Meer

Subsidie Overeenkomst 2019 in het kader van de begeleiding van alternatieve gerechtelijke maatregelen (DOAGM) - Ministerie van Justitie.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.05.2020

Meer

Overeenkomst voor de plaatsing van Oliobox en de inzameling van frituurvetten –en oliën tussen de firma QUATRA en de gemeente OUDERGEM - Bijakte

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Overeenkomst betreffende de levering van het programma voor parkeerbeleid, derogatiekaarten en controle terminals voor op de openbare weg. Goedkeuring.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Samenwerkingsovereenkomst tussen Gemeente Oudergem en "ONE"

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Bewoningsovereenkomst van de gebouwen 1979 Waversesteenweg, 3 Krijgkundestraat en handelspand 1071 Waversesteenweg.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Overeenkomst tussen Gemeente Oudergem en vCultuurconnect vzw

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Terbeschikkingstelling van een projectmanagement software - Verbintenis aan de aankoopcentrale van de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer