Gemeenteraad - Overeenkomsten

Overeenkomst tussen de Federale Staat en de gemeente Oudergem, voorzien door het koninklijk besluit van 28 januari 2014 betreffende de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) - vernieuwing 2019.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Overeenkomst tot aanstelling van een veiligheidscoördinator, ontwerp en verwezenlijking voor de renovatiewerken van het gebouw gelegen 87 Kouterlaan.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Opdracht betreffende de energie prestatie van het gebouw - subsidiëring overeenkomst - hernieuwing van de subsidie-overeenkomst voor het loon van de aagestelde beambte

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Dag "Place aux Jeunes" - 23.11.2019 - goedkeuring van het overeenkomst

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Overeenkomst betreffende de delegatiemodaliteiten en de respectieve verbintenissen tussen het parkeeragentschap en van de gemeente Oudergem inzake de uitvoering van de taken op het vlak van beheer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Subsidieovereenkomst 2018 in het kader van de begeleiding van alternatieve gerechtelijke maatregelen (DOAGM) - Ministerie van Justitie

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Overeenkomst tussen het Belgish Forum voor de Preventie en Veiligheid in de Steden en de gemeente Oudergem voor de jaarlijkse dotatie van 0,25 % van haar Plaatselijk preventie en buurtplan (PPBP) aan het BFPVS - 2019

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Kunstenfestival van Oudergem "Chaussée des Arts-Kunstensteenweg" - Huurovereenkomst voor de Lambin-zaal

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Wijziging van de tweepartijenovereenkomst tussen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en de gemeente Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Overeenkomst tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de gemeente van Oudergem - organisatie van de zittingen voor invulling van de fiscale aangiften - goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.05.2019

Meer

Agenda 21 - Terbeschikkingstelling van gemeenschappelijke grond voor een collectieve compost in Parc des Paradisiers - Overeenkomst voor de bezetting van tijdelijke en herroepbare land

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Kunstenfestival van Oudergem "Chaussée des Arts-Kunstensteenweg" en het theaterseizoen van het Cultureel Centrum van Oudergem - sponsorovereenkomst met RTBF Vivacité

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Overeenkomst betreffende de ‘opdrachtencentrale voor de levering van toestellen voor de meting, de weergave en de registratie van geluidsniveaus’ - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

Meer

Opleidingen voor personeelsleden - Verbintenis aan de aankoopcentrale van de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

Meer

Agenda 21 / Eco-Team : Overeenkomst betreffende de subsidie voor het opstarten van het Eco-team project “Oudergem 0 afval” - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.01.2019

Meer

Gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2018 - Overeenkomst m.b.t. het Onderhoud van de Nieuwe Digitale Stemapparatuur t.b.v het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.01.2019

Meer

Gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2018 - overeenkomst inzake elektronische apparatuur - ratificatie

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.01.2019

Meer

Agenda 21 - Deelname van de Gemeente Oudergem aan de campagne "FairTrade Gemeentes": Goedkeuring van de resolutie

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Oudergem betreffende de School Opknoping Apparaat (S.O.A.)

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Ondersteunende en controlerende overeenkomst als onderdeel van het beheersysteem voor de in de eerste fase van de beheersplannen geselecteerde scholen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer