Gemeenteraad - Overeenkomsten

Protocolakkoord betreffende gemeentelijke administratieve sancties bij gemengde inbreuken begaan door minderjarigen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.01.2020

Meer

Toekenning van een subsidie ​​aan de gemeente Oudergem voor het jaar 2020 ter ondersteuning van de genomen maatregelen om "schooluitval te bestrijden" - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.01.2020

Meer

Wijziging van de overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Oudergem betreffende de bevorderingvan de economische ontwikkeling op lokaal en gewestelijk vlak

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.01.2020

Meer

Overeenkomst tussen Reprobel en de gemeente Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019

Meer

Overeenkomst met betrekking tot de modaliteiten voor de terbeschikkingstelling van een toelage van het Gewest voor het verwerven van fietsboxen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019

Meer

Overeenkomst betreffende de terbeschikkingstelling van een lokaal voor het parkeren van fietsen voor bewoners, de beheermodaliteiten ervan en de respectieve verplichtingen van het parkeeragentschap en de gemeente Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019

Meer

22STE vernieuwing van het mobiliteitscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijke Gewest en de gemeente Oudergem - contract AUD-023.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019

Meer

Vernieuwing van de Conventie tussen Atout Projet VZW en de gemeente Oudergem om het ter beschikking stellen van socio opvoedkundige animatoren voor jaren 2020-2022.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019

Meer

Goedkeuring overeenkomst met VGC betreffende culturele infrastructuur voor de periode 2020-2025.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019

Meer

Deelneming van de gemeente Oudergem aan de Joblente 2020.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019

Meer

Partnerschapsovereenkomst met CF2M/CF2D : oprichting van inzamelpunten voor de nuttige toepassing van elektrisch en elektronisch afval - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer

Restauratie van de tribune-orgel van Sint-Annakerk - werken via vereenvoudigde onderhandelingsprocedure – Aanduiding van een orgelbouw

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer

Eco-team - Overeenkomst "Bike Experience 2019"met Pro Vélo - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Organisatie van tentoonstellingen in het Rood Klooster in samenwerking met Leefmilieu Brussel - Overeenkomst betreffende het ter beschikking stellen van de tentoonstellingsruimte van het Portierhuis

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Vrijwillige samenwerkingsovereenkomst over de coördinatie inzake de uitvoering van het inspectiewetboek

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Overeenkomst tussen de Federale Staat en de gemeente Oudergem, voorzien door het koninklijk besluit van 28 januari 2014 betreffende de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) - vernieuwing 2019.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Overeenkomst tot aanstelling van een veiligheidscoördinator, ontwerp en verwezenlijking voor de renovatiewerken van het gebouw gelegen 87 Kouterlaan.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Opdracht betreffende de energie prestatie van het gebouw - subsidiëring overeenkomst - hernieuwing van de subsidie-overeenkomst voor het loon van de aagestelde beambte

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Dag "Place aux Jeunes" - 23.11.2019 - goedkeuring van het overeenkomst

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Overeenkomst betreffende de delegatiemodaliteiten en de respectieve verbintenissen tussen het parkeeragentschap en van de gemeente Oudergem inzake de uitvoering van de taken op het vlak van beheer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer