Gemeenteraad - Intercommunales

BRUTELE - Gewone algemene vergadering van 18.04.2023 - Stemming over alle agendapunten en benoeming van een afgevaardigde

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.03.2023

Meer

Jaarlijks verslag van de vertegenwoordiger van de gemeente in de raad van bestuur van SIBELGA-INTERFIN.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.05.2020

Meer

SIBELGA - Buitegewone zitting van de algemene vergadering - 16.06.2020 - Wijziging van de statuten - mandaat

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.05.2020

Meer

INTERFIN - Buitegewone zitting van de algemene vergadering - 16.06.2020 - Wijziging van de statuten - mandaat

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.05.2020

Meer

BRUTELE - Gewone algemene vergadering van 16.06.2020 - Stemming over alle agendapunten

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.05.2020

Meer

VIVAQUA - Buitegewone zitting van de algemene vergadering - 04.06.2020 - Wijziging van de statuten - mandaat

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Jaarlijks verslag van de vertegenwoordiger van de gemeente in de raad van bestuur van Vivaqua

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer

Toetreding tot de aankoopcentrale van de intercommunale Sibelga met het oog op de aankoop van voertuigen op alternatieve brandstoffen, laadpalen en tools voor het beheer van deze palen, ten voordele van de lokale en gewestelijke overheden van het Brussels

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer

VIVAQUA - Aanwijziging van één bestuurder

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer

BRULABO - Aanwijziging van een afgevaardigde bij de Algemene Vergaderingen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

Meer

VIVAQUA - Aanwijziging van twee afgevaardigden bij de Algemene Vergaderingen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.01.2019

Meer

VIVAQUA - Aanwijziging van één bestuurder

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.01.2019

Meer

BRULOCALIS - Vervanging van één bestuurder

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 13.12.2018

Meer

BRUTELE - Vervanging van één bestuurder

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 13.12.2018

Meer

SIBELGA / INTERFIN - Vervanging van één bestuurder

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 13.12.2018

Meer