Gemeenteraad - International Protestant Church of Brussels

International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2021 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022

Meer

International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2022 - Herzien begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022

Meer

International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2022 - Begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2020 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.03.2021

Meer

International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2021 - Begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.01.2021

Meer

International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2020 - Herzien begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2019 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer

International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2020 - Begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2018 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2019 - Begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2019 - Begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer