International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2020 - Begroting

De Raad
Gezien de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke van de erediensten ;
Gezien de gemeente Oudergem deel uitmaakt van de omschrijving van de International Protestant Church of Brussels en zij door dit feit geroepen is haar advies uit te brengen betreffende de begroting 2020 van deze instelling op 29 juli 2020;
Gezien de begroting voor het dienstjaar 2020 zich in evenwicht voorstel met 39.865,00 € in ontvangsten en in uitgaven, met een gemeentelijke tussenkomst van 4.945,59 €. De tussenkomst tussen Oudergem, Watermaal-Bosvoorde en Ukkel moet verdeeld worden - respectievelijk 23,26% (1.150,34 €), 18,13 % (896,64 €) en 58,61% (2.898,61 €).
Overwegende dat het budget 2020 fictieve inkomsten bevat (cfr bedrag van de inkomsten van de collectebus is verdubbeld ten opzichte van de reële inkomsten van de rekening in 2018) ;
Overwegende dat het voorziene begrotingstekort hierdoor foutief is en dat de gevraagde gemeentelijke subsidie van het budget niet overeenstemt met het reële begrotingstekort van de rekening 2020, en dus gepaard zal gaan met een bijkomende gemeentelijke subsidie ;
Met eenparigheid der stemmen;
Beslist
een ongunstig advies uit te brengen in verband met de begroting van het dienstjaar 2020 van de International Protestant Church of Brussels.
Onderhavige beraadslaging in vijf exemplaren, zal overgemaakt worden aan De Heer  Minister President belast met het toezicht op de lokale besturen.