Gemeenteraad - Kerkfabrieken

Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Blankedelle - Dienstjaar 2019 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2020 - Herzien begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Verenigde Anglicaanse Kerkfabriek - Holy Trinity - Dienstjaar 2019 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer

International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2019 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer

Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Blankedelle - Dienstjaar 2020 - Begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand - Dienstjaar 2018 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand - Dienstjaar 2019 - Begrotingwijziging n°1

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand - Dienstjaar 2019 - Begrotingwijziging n°2

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand - Dienstjaar 2020 - Begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Kerkfabriek Sint-Juliaan - Dienstjaar 2019 - Begroting - Wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.01.2020

Meer

Kerkfabriek Sint-Juliaan - Dienstjaar 2017 - Begroting - Wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019

Meer

Kerkfabriek Sint-Juliaan - Dienstjaar 2017 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019

Meer

Kerkfabriek Sint-Juliaan - Dienstjaar 2017 - Rekening van Klerk tot Meester

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019

Meer

Kerkfabriek Sint-Juliaan - Dienstjaar 2018 - Begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019

Meer

Kerkfabriek Sint-Juliaan - Dienstjaar 2018 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019

Meer

Kerkfabriek Sint-Juliaan - Dienstjaar 2019 - Begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019

Meer

Kerkfabriek Sint-Juliaan - Dienstjaar 2020 - Begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019

Meer

Verenigde Anglicaanse Kerkfabriek - Holy Trinity - Dienstjaar 2020 - Begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2020 - Begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand - Dienstjaar 2019 - Begroting - Ongunstig advies

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.01.2019

Meer