Gemeenteraad - Kerkfabrieken

Kerkfabriek Sint-Juliaan - Dienstjaar 2020 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer

International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2020 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.03.2021

Meer

International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2021 - Begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.01.2021

Meer

Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Blankedelle - Dienstjaar 2021 - Begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.11.2020

Meer

Verenigde Anglicaanse Kerkfabriek - Holy Trinity - Dienstjaar 2020 - Begrotingwijziging n°1

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.10.2020

Meer

Verenigde Anglicaanse Kerkfabriek - Holy Trinity - Dienstjaar 2021 - Begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.10.2020

Meer

Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand - Dienstjaar 2020 - Begrotingwijziging n°1

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.10.2020

Meer

Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand - Dienstjaar 2021 - Begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.10.2020

Meer

Kerkfabriek Sint-Juliaan - Dienstjaar 2020 - Begroting - Wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.10.2020

Meer

Kerkfabriek Sint-Anna - Dienstjaar 2021 - Begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.10.2020

Meer

Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand - Dienstjaar 2019 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.09.2020

Meer

Kerkfabriek Sint-Juliaan - Dienstjaar 2021 - Begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.09.2020

Meer

Kerkfabriek Sint-Anna - Dienstjaar 2018 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.09.2020

Meer

Kerkfabriek Sint-Anna - Dienstjaar 2019 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.09.2020

Meer

Kerkfabriek Sint-Anna - Dienstjaar 2020 - Begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.09.2020

Meer

Kerkfabriek Sint-Juliaan - Dienstjaar 2019 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.06.2020

Meer

Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Blankedelle - Dienstjaar 2019 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2020 - Herzien begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Verenigde Anglicaanse Kerkfabriek - Holy Trinity - Dienstjaar 2019 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer

International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2019 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer