Gemeenteraad - Kerkfabrieken

Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Blankedelle - Dienstjaar 2022 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.06.2023

Meer

Kerkfabriek Sint-Juliaan - Dienstjaar 2022 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.06.2023

Meer

International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2022 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.04.2023

Meer

Verenigde Anglicaanse Kerkfabriek - Holy Trinity - Dienstjaar 2022 - Begrotingwijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand - Dienstjaar 2021 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022

Meer

Verenigde Anglicaanse Kerkfabriek - Holy Trinity - Dienstjaar 2021 - Compte

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022

Meer

Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Blankedelle - Dienstjaar 2021 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 02.06.2022

Meer

Kerkfabriek Sint-Juliaan - Dienstjaar 2021 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022

Meer

International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2021 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022

Meer

International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2022 - Herzien begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022

Meer

Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw Blankedelle - Dienstjaar 2021 - Begrotingwijziging n°1

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.11.2021

Meer

Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Blankedelle - Dienstjaar 2022 - Begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.11.2021

Meer

Kerkfabriek Sint-Anna - Dienstjaar 2020 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.11.2021

Meer

Kerkfabriek Sint-Anna - Dienstjaar 2022 - Begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.11.2021

Meer

Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand - Dienstjaar 2020 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.10.2021

Meer

Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand - Dienstjaar 2022 - Begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.10.2021

Meer

Verenigde Anglicaanse Kerkfabriek - Holy Trinity - Dienstjaar 2022 - Begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Kerkfabriek Sint-Juliaan - Dienstjaar 2022 - Begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2022 - Begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Verenigde Anglicaanse Kerkfabriek - Holy Trinity - Dienstjaar 2020 - Compte

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021

Meer