Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Blankedelle - Dienstjaar 2022 - Rekening

Zitting van 01.06.2023 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

Benchmarks

 1. 00:03:00 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.04.2023 - Goedkeuring
 2. 00:03:15 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 3. 00:03:23 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 4. 00:03:30 | Gegevensbescherming : Verwerkingsovereenkomst : Regionaal Videobewakingsproject - Tijdelijke dienst vaste bewakingscamera's (BPV).
 5. 00:03:48 | Verordening betreffende de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies voor het aanslagjaar 2024
 6. 00:04:00 | VZW "Le Pavillon" - Dienstjaar 2022 - Rekening
 7. 00:04:08 | Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Blankedelle - Dienstjaar 2022 - Rekening
 8. 00:04:20 | Kerkfabriek Sint-Juliaan - Dienstjaar 2022 - Rekening
 9. 00:04:27 | Gezamenlijke opdracht Gemeente - OCMW betreffende verzekeringsdiensten – Bepaling voorwaarden van het lastenboek en keuze van de wijze van gunning
 10. 00:04:40 | "Bruxelles fait son cinéma" – 06.07.2023 – Overeenkomst met « Liberation Films » - Goedkeuring
 11. 00:05:02 | Verzoek om het schilderij van Marcel Delmée "Paysage avec terrain vague" dat deel uitmaakt van de gemeentelijke collectie te declassificeren en de verkoop van dit schilderij toe te staan voor een bedrag van 250 €.
 12. 00:05:10 | Vernieuwing van het wegdek 2024 tot 2026 - CSC 8-2023 - Openbare procedure - Goedkeuring van de uitgave en van het bestek
 13. 00:05:21 | Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over de opvangfaciliteiten in de Rood Klooster
 14. 00:13:44 | Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over het plan voor renovatie van de voetpaden
 15. 00:19:26 | Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over veiligheid en asociaal gedrag in Sint-Juliaanwijk