Gemeenteraad - Subsidies

Subsidie 2020 ten gunste van de sportverenigingen van Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.10.2020

Meer

Uitbetaling der toelages ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2020 voor de Nederlandstalige culturele en vaderlandslievende verenigingen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.10.2020

Meer

Uitbetaling der toelagen ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.09.2020

Meer

Uitbetaling der toelage ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2020 voor de vzw Cheval & Forêt

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.06.2020

Meer

Uitbetaling der toelages ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2020 voor de culturele en vaderlandslievende vereningen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.06.2020

Meer

Subsidie 2019 ten gunste van de sportclubs van Oudergem die hun activiteiten in het sportcentrum van het Zoniënwoud uitoefenen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Uitkering van de toelagen ingeschreven in de begroting van 2018 ten voordele van Jeugdhuis Alleman.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Kunstvereniging van Oudergem - Seizoen 2018-2019 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.01.2020

Meer

Subsidieaanvraaagformulier van sportclubs van Oudergem die hun activiteiten beoefenen in het sportcentrum van het Zoniënwoud voor hun werken.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer

Uitbetaling der toelages ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2019 voor de Nederlandstalige culturele en vaderlandslievende verenigingen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer

Uitbetaling der toelages ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2019 voor de culturele en vaderlandslievende vereningen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Subsidie 2019 ten gunste van de sportverenigingen van Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Uitbetaling der toelagen ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2018.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.05.2019

Meer

Wijkhandelaarscomites - uitkering der toelagen ingeschreven in de begroting van 2018

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer