Coronavirus - wetelijke bepalingen

30.08.2021 - Politiebesluit van de Minister-President met het oog op het behoud van bepaalde beperkingen op het Brussels grondgebied om de verspreiding van het Covi19 virus tegen te gaan

30.08.2021 - Politiebesluit van de Minister-President met het oog op het behoud van bepaalde beperkingen op het Brussels grondgebied om de verspreiding van het Covi19 virus tegen te gaan

Meer

Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

25 augutus 2021. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Meer

07.06.2021 - Besluit van de Minister-President tot opheffing van het besluit van de Minister-President van 4 mei 2021

07.06.2021 - Besluit van de Minister-President tot opheffing van het besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 mei 2021 tot bepaling van bijkomende maatregelen naast degene die bepaald zijn door de minister van Binnenlandse Zaken om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken - mondmaskerplicht en alcoholverbod van 22u tot 5u

Meer

Reglement betreffende de terugbetaling van de kosten van vervoer naar de covid-19-vaccinatiecentra

Binnen de grenzen van de voor het boekjaar 2021 beschikbare begrotingskredieten en overeenkomstig de voorwaarden zoals vastgesteld door het huidige reglement kan het college van burgemeester en schepenen een volledige terugbetaling ten bate van de Oudergemnaren toekennen van de kosten voor het vervoer van personen naar de covid-19-vaccinatiecentra met het oog op de toediening van zowel de eerste als de tweede dosis van het vaccin.

Meer

Politieverordening van de burgemeester houdende veiligheidsmaatregelen betreffende de zittingen van de gemeenteraad en van de besluitvormende organen van het OCMW in het kader van de coronacrisis.

04.11.2020 - Politieverordening van de burgemeester houdende veiligheidsmaatregelen  betreffende de zittingen van de gemeenteraad en van de besluitvormende organen van het OCMW in het kader van de coronacrisis.

Meer

Bestrijding van de COVID-19-pandemie: diverse aanvullende veiligheidsmaatregelen

Bestrijding van de COVID-19-pandemie: diverse aanvullende veiligheidsmaatregelen - 002/23.10.2020/B/0001

Meer

23.10.2020 - Verordening van de Burgemeester

Verordening van de Burgemeester die het opschorsen van alle door de gemeente en door de gemeentelijke en para-gemeentelijke vzw’s geplande evenementen die mensen samenbrengen op gesloten plaatsen en in het bijzonder gemeentelijke eigendommen beveelt ten gevolge van de veiligheidsmaatregelen in het kader van interne evenementen en activiteiten waartoe het Federaal Overlegcomité heeft besloten

Meer

Besluit van de burgemeester om het dragen van maskers op speeltuinen in Oudergem op te leggen

05.08.2020 - Besluit van de burgemeester om het dragen van maskers op speeltuinen in Oudergem op te leggen

Meer

Besluit van de burgemeester om het dragen van maskers op bepaalde openbare plaatsen in Oudergem op te leggen (invullen en wijzigen het besluit van 24 juli 2020)

31.07.2020 - Besluit van de burgemeester om het dragen van maskers op bepaalde openbare plaatsen in Oudergem op te leggen (invullen en wijzigen het besluit van 24 juli 2020)

Meer

Besluit van de burgemeester om het dragen van maskers op bepaalde openbare plaatsen in Oudergem op te leggen

24.07.2020 - Besluit van de burgemeester om het dragen van maskers op bepaalde openbare plaatsen in Oudergem op te leggen

Meer

Besluit van de burgemeester tot opheffing van het besluit van de burgemeester van 30 april 2020 houdende het verbod voor fietsers op de toegang en het gebruik van de groene wandeling van de oude spoorweg in Oudergem

05.06.2020 - Besluit van de burgemeester tot opheffing van het besluit van de burgemeester van 30 april 2020 houdende het verbod voor fietsers op de toegang en het gebruik van de groene wandeling van de oude spoorweg in Oudergem

Meer