Handelingen

Vuurwerk

Het is verboden in openbare ruimten, in voor het publiek toegankelijke plaatsen en in privé-eigendommen over te gaan tot een bedrijvigheid die de openbare veiligheid of de veilige en vlotte doorgang in het gedrang kan brengen, zoals gebruik maken van vuurwerk, behoudens vergunning van de bevoegde overheid; deze vergunning is onderworpen aan het meedelen van de volgende gegevens.

Meer

Registratie van het huurcontract

L'enregistrement se fait au bureau d'enregistrement, rue de la Régence 54 à 1000 Bruxelles.

Meer

Hoeveel mag je werken en verdienen als jobstudent?

Als je aan de slag gaat aan jobstudent, moet je erop letten dat je een aantal wettelijke grenzen niet overschrijdt.

Meer

Mijn dossier - Rijksregister

Mijn dossier is een online toepassing die toegang geeft tot uw dossier in het Rijksregister. Via de toepassing Mijn Dossier kunt u:

Meer

attest van leven

Met Mijn Dossier, kunt U de volgende documenten gratis raadplegen en printen :

 • Inschrijvingsattest
 • Attest van gezinssamenstelling
 • Attest van leven
 • Nationaliteitsattest
 • Attest van woonplaats

De attesten bvatten een elektronische handtekening en hebben dezelfde waarde als de door het gemeentebestuur aan het loket afgeleverde attesten.

 

MijnDossier : https://mijndossier.rrn.fgov.be

Meer

Nationaliteitsattest

Met Mijn Dossier, kunt U de volgende documenten gratis raadplegen en printen :

 • Inschrijvingsattest
 • Attest van gezinssamenstelling
 • Attest van leven
 • Nationaliteitsattest
 • Attest van woonplaats

De attesten bvatten een elektronische handtekening en hebben dezelfde waarde als de door het gemeentebestuur aan het loket afgeleverde attesten.

 

MijnDossier : https://mijndossier.rrn.fgov.be

Meer

Inschrijvingsattest

Met Mijn Dossier, kunt U de volgende documenten gratis raadplegen en printen :

 • Inschrijvingsattest
 • Attest van gezinssamenstelling
 • Attest van leven
 • Nationaliteitsattest
 • Attest van woonplaats

De attesten bvatten een elektronische handtekening en hebben dezelfde waarde als de door het gemeentebestuur aan het loket afgeleverde attesten.

 

MijnDossier : https://mijndossier.rrn.fgov.be

Meer

Mijn dossier - Rijksregister

Mijn dossier is een online toepassing die toegang geeft tot uw dossier in het Rijksregister. Via de toepassing Mijn Dossier kunt u:

Meer

Uittreksel van het strafregister

Iedere persoon die in het bevolkingsregister van de gemeente Oudergem ingeschreven is mag een uittreksel van het strafregister (vroeger attest voor goed gedrag en zeden genoemd) aanvragen.

Meer

Schrijfhulp

Gratis dienstverlening aangeboden aan de bevolking: Ondersteuning bij het schrijven van officiële brieven en verstaanbaar maken van de administratieve taal. Hulp bij het invullen van formulieren.

Meer

(Ver)bouwen

Werken uitvoeren bij u thuis? Is daar een vergunning voor nodig? Wilt u een container voor de deur om puin in te ruimen? Of wenst u gewoon plaats voor de aannemersvoertuigen reserveren? Misschien kan u de gelegenheid te baat nemen om uw huis tegen diefstal te beveiligen? Zijn er premies waarvan u kan genieten om u bij die uw werken te helpen?

Meer