Eloïse Defosset

Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) betreffende de opening van de loketten van de burgerlijke stand uitsluitend op afspraak en de ontwikkeling van administratieve procedures via het e-loket

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.06.2023

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Pierre Bauwens en de heer Christian Grétry (ECOLO-GROEN): Wereldkampioenschap voetbal in Qatar

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022

Meer

Schriftelijke vraag van de heer Christophe Magdalijns (LB - Défi) over het integratietraject

De gemeenteraadsleden hebben het recht om, aan het College van burgemeester en schepenen, schriftelijke en mondelinge vragen te stellen betreffende het beheer van de gemeente. (Gemeenteraad - Huisoudelijk reglement - art. 55)

Meer

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over huwelijken in open lucht

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021

Meer

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over het uitzenden van de wedstrijden in het kader van het EK Voetbal

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): Een klimmuur onder het Herrmann-Debrouxviaduct

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.04.2021

Meer

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over de zomerfeesten 2021

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.04.2021

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) over de ondersteuning van jongeren tijdens de gezondheidscrisis.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021

Meer

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over de receptie op het gemeentehuis - uitstel van 29/10/2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.11.2020

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Anastasia Bakounine (ECOLO-GROEN): pesterijen en ongewenste gedrag in sportclubs

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.02.2020

Meer

Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en de heer Jérémy Van Gorp (MR-Open VLD) over de kerstmarkt

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck en de heer Jérémy Van Gorp (MR-Open VLD): herdenkingen Tweede Wereldoorlog - 75ste verjaardag van de Bevrijding

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160) over de vervanging van het kunstgrasveld T3

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Mondelinge vraag van de Heer Didier Molders (LB) met betrekking tot de bezetting van het gemeentelijke stadion

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

Meer

Interpellatie van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): informatie voor niet-Belgische ingezetenen uit de lidstaten van de Europese Unie met het oog op de verkiezingen voor het Europees Parlement

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

Meer

Schriftelijke vraag van mevrouw Nathalie Wyns: kunstgrasvelden (2)

De gemeenteraadsleden hebben het recht om, aan het College van burgemeester en schepenen, schriftelijke en mondelinge vragen te stellen betreffende het beheer van de gemeente. (Gemeenteraad - Huisoudelijk reglement - art. 55)

Meer

Eloïse Defosset, Derde Schepen

Presentatiepagina van de gekozen vertegenwoordiger.

Meer

Installatie van de gemeenteraad – eedaflegging van mevrouw Éloïse Defosset

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 06.12.2018

Meer

Verkiezing en eedaflegging van de Vierde Schepen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 06.12.2018

Meer