François Lebovy

Mondelinge vraag van mevrouw Anastasia Bakounine en de heer François Lebory (ECOLO-GROEN): Sluiting en verhuizing van de Actiris-vestiging in Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022

Meer

Mondelinge vraag van de heren François Lebovy en Christian Grétry (ECOLO-GROEN): Oekraïne

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Anastasia Bakounine en de heer François Lebory (ECOLO-GROEN): Restauratie en verfraaiing van de kilometerpalen op de Waversesteenweg en van de oude tolbareel op de Waversesteenweg

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.01.2022

Meer

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over het gewestelijk parkeerbeleid

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.12.2021

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Jasmine Boumraya en de heer François Lebovy (ECOLO-GROEN): het advies van de gemeente betreffende het voorontwerp van ordonnantie houdende organisatie van het parkeerbeleid

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.03.2021

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Jasmine Boumraya en de heer François Lebovy (ECOLO-GROEN): gevolgen van de gezondheidscrisis voor de werkgelegenheid

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.01.2021

Meer

Mondelinge vraag van de heer François Lebovy en Mevrouw Pauline Vermeiren (ECOLO-GROEN): Misdaad in Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Mondelinge vraag van de heer François Lebovy en mevrouw Marie-Pierre Bauwens (ECOLO-GROEN) over het begin van het schooljaar in deze Covid-19-tijden

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.09.2020

Meer

François Lebovy, Gemeenteraadslid

Presentatiepagina van de gekozen vertegenwoordiger.

Meer

Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid van de Heer Vincent Molenberg. Eedaflegging en aanstelling van de Heer François LEBOVY.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer

Gemeenteraad - samenstelling van de commissies - wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer