Oorlog in Oekraïne

Oekraïne – Infos

Op deze pagina krijgt u toegang tot alle inhoud van Oudergem.be in verband met de oorlog in Oekraïne.

 

Meer

Kinderbijslag voor Oekraïense kinderen

Sur cette page, vous accédez à l’ensemble des contenus d’Auderghem.be liés à la Guerre en Ukraine.

Meer

Het ‘Brussels Health Orientation Center’ ten dienste van mensen met het statuut van ‘begunstigde van tijdelijke bescherming’ (BTB)

Het BHG heeft in het centrum van Brussel (in Pacheco) een specifiek opvangcentrum ingericht waar mensen terecht kunnen voor medische en/of psychische hulp en waar ze informatiekrijgen over het Belgische gezondheidsstelsel.

Meer

Help ons om België vrij van hondsdolheid te houden

VeDa heeft samen het FAVV en de andere beroepsorganisaties een flyer opgemaakt met informatie over hondsdolheid voor de Oekraïense vluchtingen.

Meer

Vluchtelingencrisis: Brussel activeert de provinciale crisisfase

Brussels Preventie en Veiligheid - Persbericht - 25.03.2022

Meer

Registratie van Oekraïense onderdanen

De registratie van Oekraïense onderdanen vindt plaats op afspraak, tijdens de openingsuren van de loktetten, met uitzondering van de permanentie op donderdagavond.

Meer

10 tips voor het opvangen van een vluchteling

Bij het in huis opnemen van vluchtelingen komt veel kijken. Takecarebnb, de Nederlandse organisatie die sinds 2015 vluchtelingen koppelt aan Nederlandse gastgezinnen pleit voor een warm hart en een koel hoofd. Voor de mensen die een gast opnemen heeft de organisatie de volgende tien aandachtspunten:

 

 

Meer

Oorlog in Oekraïne - Oudergem activeert zijn gratis nummer 0800/35.179

Om vragen in verband met de opvang van vluchtelingen te beantwoorden

 

Meer

Verklaring betreffende de gegevensbescherming – Oorlog in Oekraïne - Hulp als tolk

Het doel van deze verklaring is om u op een eenvoudige manier alle noodzakelijke gegevens te verstrekken over de verwerking van uw persoonsgegevens die u ons verstrekt door het formulier " Oorlog in Oekraïne - Hulp als tolk " in te vullen.

 

Meer

Oorlog in Oekraïne - Hulp als tolk

Er komen vluchtelingen uit Oekraïne en het is niet altijd gemakkelijk om met hen in contact te komen. Sommige mensen uit Oudergem openen hun deuren voor deze mensen die vluchten voor hun leven. We zijn actief op zoek naar iedereen die kan helpen communiceren. Als u bereid bent te helpen, maak uzelf dan bekend door onderstaand formulier in te vullen.

Meer

Oorlog in Oekraïne - De gemeente Oudergem lanceert voorstel om een structureel opvangdorp voor Oekraïense vluchtelingen op te richten op de site van de Deltadriehoek in Oudergem

Het is in die context dat de gemeente Oudergem aan de Brusselse minister-president en aan de MSI voorstelt om op haar grondgebied een structureel opvangdorp voor Oekraïense vluchtelingen op te richten.

Meer

Oekraïne - contactformulier

Dit contactformulier werd opgericht om vragen in verband met de oorlog in Oekraïne, en meer bepaald de verplaatsing van bevolkingsgroepen ten gevolge van deze oorlog, door te sturen naar het gemeentebestuur van Oudergem.

Meer

Een informatiewebsite over situatie in Oekraïne

De Federale overheid lanceert vandaag een informatiewebsite. Het doel van de website is om alle informatie over de situatie in Oekraïne en de impact op ons land te centraliseren. De overheid opent daarnaast ook een informatienummer.

 

Meer

Oproep tot de bewoners: opvang van Oekraïense vluchtelingen

België steunt de Oekraïners die de oorlog in hun land ontvluchten. Huisvesting voor deze vluchtelingen maakt deel uit van deze steun. De federale overheid vraagt aan de gemeenten om een overzicht van de crisishuisvesting op hun grondgebied, zowel publiek als privé.

Meer

Verklaring betreffende de gegevensbescherming – Formulier “Opvang van Oekraïense vluchtelingen”

Het doel van deze verklaring is om u op een eenvoudige manier alle noodzakelijke gegevens te verstrekken over de verwerking van uw persoonsgegevens die u ons verstrekt door het formulier " Opvang van Oekraïense vluchtelingen" in te vullen.

Meer

Oproep tot de bewoners: opvang van Oekraïense vluchtelingen

Dit betreft in een eerste fase om de huisvestingscapaciteit in Oudergem te kunnen inschatten. De praktische regeling rond deze huisvesting zal later gecommuniceerd worden naar de vrijwilligers die zich manifesteren.

Meer

Oproep tot de bewoners: opvang van Oekraïense vluchtelingen

U bent bereid om Oekraïense vluchtelingen thuis op te vangen? Vul dan dit formulier in.

Meer

Oproep tot donaties voor Oekraïne: dringend medisch materiaal

Le Pavillon (le Parallèle), de dienst voor sociale coördinatie van de gemeente Oudergem en het FSVO (Forum van de solidaire verenigingen van Oudergem) organiseren een inzameling van medisch noodmateriaal voor Oekraïne.

Meer

De gemeente Oudergem betuigt haar steun aan het Oekraïense volk

De gemeente Oudergem veroordeelt met klem de onbezonnen en niet te rechtvaardigen aanval van Rusland op Oekraïne.

Meer

Mondelinge vragen van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI), de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) met betrekking tot de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer