Oorlog in Oekraïne - formulieren

Oorlog in Oekraïne - Hulp als tolk

Er komen vluchtelingen uit Oekraïne en het is niet altijd gemakkelijk om met hen in contact te komen. Sommige mensen uit Oudergem openen hun deuren voor deze mensen die vluchten voor hun leven. We zijn actief op zoek naar iedereen die kan helpen communiceren. Als u bereid bent te helpen, maak uzelf dan bekend door onderstaand formulier in te vullen.

Meer

Oekraïne - contactformulier

Dit contactformulier werd opgericht om vragen in verband met de oorlog in Oekraïne, en meer bepaald de verplaatsing van bevolkingsgroepen ten gevolge van deze oorlog, door te sturen naar het gemeentebestuur van Oudergem.

Meer

Oproep tot de bewoners: opvang van Oekraïense vluchtelingen

Dit betreft in een eerste fase om de huisvestingscapaciteit in Oudergem te kunnen inschatten. De praktische regeling rond deze huisvesting zal later gecommuniceerd worden naar de vrijwilligers die zich manifesteren.

Meer