#Loket 5

Reizen met minderjarige kinderen

Welke reisdocumenten kinderen nodig hebben is afhankelijk van de reisbestemming :

Meer

Tenlasteneming

Een onderdaan van een derde land die voor een kort verblijf naar België wil komen (max. 90 dagen) moet voldoende persoonlijke bestaansmiddelen hebben of een verbintenis tot tenlasteneming voorleggen die aanvaard werd door de Dienst Vreemdelingenzaken of de Belgische diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de behandeling van de visumaanvraag.

Meer