Tenlasteneming

Een onderdaan van een derde land die voor een kort verblijf naar België wil komen (max. 90 dagen) moet voldoende persoonlijke bestaansmiddelen hebben of een verbintenis tot tenlasteneming voorleggen die aanvaard werd door de Dienst Vreemdelingenzaken of de Belgische diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de behandeling van de visumaanvraag.

Inlichtingen

Voor te leggen documenten:

  • Drie loonstaten
  • Een bewijs van inschrijving en nationaliteit

Waar?

Gemeenthuis Oudergem
Emile Idiersstraat 12
Beganne grond - loket 5

Openingsuren

Tarieven