#DeOudergemnaar105

Een handicap laten erkennen?

Op beslissing van de federale overheid kunnen aanvragen om een handicap te laten erkennen voortaan enkel nog via de site handicap.belgium.be.

Meer

Op kot bij een senior

U bent ouder dan 50 en heeft thuis nog een kamer vrij?

Meer

Schoolbemiddeling : de meest voorkomende problemen

Pestgedrag, van school gestuurd, geheroriënteerd... Een schoolparcours verloopt niet altijd vlot.

Meer

9 senioren op de 10 voelen zich veilig

Het preventiehuis maakt de resultaten bekend van de leefbaarheidsenquête.

Meer

Een uniek project voor de franse gemeenschap: een orthopedagoge in de oudergemse scholen

Schoolproblemen van jongs af vermijden.

Meer

Bent u ouder dan 65? Vraag uw gele doos!

In samenwerking met het Preventiehuis lanceert de Raad voor Sociale Actie en Solidariteit een nieuw project voor senioren en voor alleenstaanden: de gele doos.

Meer

Een community van meer dan 3000 potentiële carpoolers

Oudergem start een nieuw partnership met de grootste werkgevers van de gemeente.

Meer

De Oudergemnaar

 

Deze krant boordevol gemeentelijke informatie is al atypisch sinds de eerste publicatie ervan in 2002. Geen voorwoord van de burgemeester, geen uiteenzetting van een schepen, geen politieke tribune. De Oudergemnaar is van de Oudergemnaars.

Meer