#Seniors

Verblijf in rust- en verzorgingstehuizen

Bent u op zoek naar een woonzorgcentrum voor uzelf of een familielid, waarheen? Met wie moet ik contact opnemen?

Meer

Op kot bij een senior

U bent ouder dan 50 en heeft thuis nog een kamer vrij?

Meer

9 senioren op de 10 voelen zich veilig

Het preventiehuis maakt de resultaten bekend van de leefbaarheidsenquête.

Meer

Bent u ouder dan 65? Vraag uw gele doos!

In samenwerking met het Preventiehuis lanceert de Raad voor Sociale Actie en Solidariteit een nieuw project voor senioren en voor alleenstaanden: de gele doos.

Meer

Hedersstaflaan : Eerste sociale woningen voor senioren een feit

Nu krijgt het concreet vorm. Aan de Herdersstaflaan ging de bouw van sociale appartementen voor senioren van start. Op termijn wordener de diensten geboden van een serviceflatresidentie waarbij de toelatingsvoorwaarden voor sociale huisvesting worden gehanteerd. Een primeur in het Brussels gewest.

Meer

Oudergem bouwt de eerste sociale woningen voor begeleid wonen voor senioren.

Aan de Herdersstaflaan in Oudergem wordt een nieuw gebouw opgetrokken met sociale appartementen voor “begeleid” wonen voor senioren. Het concept werd ontleend aan een serviceflat dienstencentrum en zal een publiek alternatief bieden voor het woonzorgcentrum.
Het nieuwe gebouw met vijftien appartementen, een restaurant, verzorgingslokalen en een noodoproepsysteem wordt met eigen middelen gefinancierd door de sociale woning maatschappij “Zoniënrand” (En Bord de Soignes). De opening is voorzien in de lente van 2018.

Meer

Toekenning van taxi-cheques aan oudere personen of mindervaliden

Artikel 1

Meer

Gids voor senioren

 

Het zicht van onze gemeente verandert… heel vlug.
De bevolking groeit en is meer gevarieerder dan ooit.
Vandaag leven we langer, in betere gezondheid en we leiden een actief leven.
Deze gids zit vol informatie en heeft als doel om uw vragen te beantwoorden.
De gids is opgemaakt met een ABC inleiding die uw opzoekingen zullen vergemakkelijken en is een vervolg van onze Sociale Gids, die u via de website van de gemeente kan opvragen.
Dit boek voor Senioren is voor ieder onder u die zijn oudere dagen goed wil doorbrengen te Oudergem.

 

Meer

Woonzorgcentra

 

Residentie Koningin Fabiola

J.B. Vannypenstraat 12 - Tel.: 02/675.40.76. - 02/675.35.49.

 

Meer

Seniors Oudergem

Het doel van de vzw. is het organiseren van activiteiten zodat de senioren elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar kunnen praten, samen plezier maken, elkaar helpen…

Meer