#Dienst Human Resources

Gemeentelijk reglement betreffende de certificaten van kennis van het Frans of het Nederlands

De kennis van het Frans of het Nederlands als tweede taal is een voorwaarde voor de benoeming van de personeelsleden bij de plaatselijke besturen.

Meer