Bestuur & Politiek

Transparantie - Artikel 6 §1-1

16.05.2019 – Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen

 

Artikel 6 §1er

De bestuurlijke overheden beschikken over een website die, op de homepagina, een makkelijk identificeerbare rubriek " transparantie " bevat.

Deze rubriek bevat minstens :

1° een document dat de bevoegdheden, de organisatie en de werkwijze van de bestuurlijke overheid beschrijft

(...)

 

Publicaties