Bestuur & Politiek

Transparantie - Artikel 6 §1-4

16.05.2019 – Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen

 

Artikel 6 §1er

De bestuurlijke overheden beschikken over een website die, op de homepagina, een makkelijk identificeerbare rubriek " transparantie " bevat.

Deze rubriek bevat minstens :

(...)

4° een inventaris van de overheidsopdrachten die in de loop van het voorgaande jaar werden gesloten, met vermelding van de aanbesteder en van het vastgelegde bedrag

 

Publicaties